Các giải pháp vận chuyển
đường biển của chúng tôi rất cân đối
cung cấp cho bạn nhiều hãng
vận chuyển để chon lựa

CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HẢI

Tải hàng hóa của bạn trên biển là phương pháp tốt nhất để vận chuyển khối lượng lớn với chi phí thấp nhất trong việc tiết kiệm nguồn tài nguyên và môi trường của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp bao gồm các dịch vụ vận chuyển nguyên container (FCL) hoặc các hàng nhỏ lẻ (LCL) cho các lô hàng của bạn, cũng như tất cả các chuyến hàng xá, các lô hàng không vừa trong container của bạn.

Các chuyến hàng nguyên container (FLC)
Dựa trên sự lựa chọn các tuyến của các nhà chuyên chở hàng hải, FCL là sự kết hợp tốt nhất giữa chi phí và thời gian vận chuyển các sản phẩm. FCL cung cấp các lịch trình linh hoạt, tần số các chuyến đi giữa các cảng cao và có nhiều tàu để phục vụ.

Hàng lẻ không đủ 1 container (LCL)
Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cạnh tranh nhất cho các dịch vụ gom hàng nhỏ lẻ với lịch trình chắc chắn nhất.

Các lựa chọn của bạn khi gửi hàng đường tàu biển:
        Gửi hàng nguyên container
        LCL hàng nhỏ lẻ ghép container
        Các dự án đặc biệt
        Các dịch vụ giao nhận tận nơi
        Các dịch vụ giao nhận từ cảng tới cảng
        Các dịch vụ chuyên chở nội địa
        Các dịch vụ tách hàng sau khi nhập
        Các dịch vụ gom hàng hóa cho xuất - nhập khẩu
        Các dịch vụ giao nhận hàng hóa nguy hiểm
        Các dịch vụ đóng gói và dán nhãn hàng hóa xuất khẩu
        Các dịch vụ bảo hiểm hàng hóa gửi đường tàu biển
        Các dịch vụ khai báo Hải Quan và tư vấn chuyên nghiệp về thủ tục hải quan trên toàn thế giới
        Theo dõi tự động và các cơ sở để theo dõi hàng hóa
        Các dịch vụ trao đổi thương mại