Các dịch vụ vận chuyển và giao nhận
linh hoạt để giao hàng đúng hẹn

Dịch vụ giao nhận đường Hàng Không

Công ty TNHH Interfracht Overseas Vietnam cung cấp một mạng lưới toàn cầu cho tất cả các nhu cầu vận chuyển bằng đường Hàng Không, với các lịch trình và các dịch vụ ấn định thời gian và được hỗ trợ bởi chính các hãng hàng không mà bạn muốn chọn.

Các dịch vụ giao nhận bằng đường Hàng Không của chúng tôi có thể chuyển 1 lô hàng đơn lẻ hoặc các lô hàng phức tạp bằng đường hàng không tại bất kỳ thời điểm nào đến bất kỳ nơi nào. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ có một dịch vụ rất linh hoạt, thân thiện, chu đáo bởi các chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Các dịch vụ giao nhận Đường Hàng Không cho bạn chọn lựa:
        Giao nhận tận nơi
        Chuyển hàng cho bên thứ ba
        Các dịch vụ giao nhận các lô hàng cần có điều hòa nhiệt độ
        Các dịch vụ giao nhận hàng hóa nguy hiểm
        Các dịch vụ khai báo Hải Quan và tư vấn chuyên nghiệp về thủ tục hải quan trên toàn thế giới
        Xử lý các lô hàng đang trên đường chuyển tiếp
        Các dịch vụ đóng gói và dán nhãn hàng hóa xuất khẩu
        Các dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển