Tôi Không Thể, Bạn Không Thể
Nhưng Chúng Ta Có Thể

Đội Ngũ Nhân Viên

CÔNG TY TNHH INTERFRACHT OVERSEAS VIETNAM
Tầng 12, tòa nhà văn phòng Hải Âu
39B Đừong Trường Sơn, P.4
Quận Tân Bình
Ho Chi Minh, Vietnam

Hội Đồng Quản Trị
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Roger Hermkes
Thành Viên HĐQT
Công ty TNHH Interfracht Overseas Hong Kong
       

Roland Fuerer
Thành Viên HĐQT
Công ty TNHH Interfracht Overseas Hong Kong
       

Heimo Fischer

Thành Viên HĐQT
Công ty TNHH Interfracht Overseas Thụy Sỹ


heimo.fischer@interfrachtvietnam.com
   

Hong Do

Đại Điện Pháp Lý


hong.do@interfrachtvietnam.com

+84 905 171 217
 
 
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Federico Lanterna

Trưởng Phòng Phát Triển
Kinh Doanh


federico.lanterna@interfrachtvietnam.com

+ 84 0902 580 391
 

Peter Nguyen

Nhân Viên
Kinh Doanh


sales02@interfrachtvietnam.com

+84 983 993 615
 

Kevin Nguyen

Nhân Viên
Kinh Doanh


sales03@interfrachtvietnam.com

+84 909 16 00 99
 

Vector Nguyen

Nhân Viên
Kinh Doanh


sales01@interfrachtvietnam.com

+84 93 99 68 391
 
 
Phòng Nghiệp vụ
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Hanh Kieu

Hàng Xuất Nhập
 
hanh.kieu@interfrachtvietnam.com
   

Trang Truong

Hàng Xuất, Air
 
trang.truong@interfrachtvietnam.com
   

Quan Ha

Hàng Xuất Nhập
 
kiera.ha@interfrachtvietnam.com
   

Emily Truong

Hàng Xuất Nhập
 
emily.truong@interfrachtvietnam.com
   
 
Phòng Kế toán & Quản trị
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Trinh Cao

Trưởng Phòng Kế Toán


trinh.cao@interfrachtvietnam.com
   
 
Phòng IT
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Van Do

Technology Adviser


van.do@interfrachtvietnam.com

+1 604 442 3793
 
 
Bộ Phận Giao Nhận
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Thinh Dong

Chuyên Viên Thủ Tục HQ

 

logistics@interfrachtvietnam.com