Tôi Không Thể, Bạn Không Thể
Nhưng Chúng Ta Có Thể

Đội Ngũ Nhân Viên

CÔNG TY TNHH INTERFRACHT OVERSEAS VIETNAM
Tầng 12, tòa nhà văn phòng Hải Âu
39B Đừong Trường Sơn, P.4
Quận Tân Bình
Ho Chi Minh, Vietnam

Hội Đồng Quản Trị
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Roger Hermkes
Thành Viên HĐQT
Công ty TNHH Interfracht Overseas Hong Kong
       

Roland Fuerer
Thành Viên HĐQT
Công ty TNHH Interfracht Overseas Hong Kong
       

Heimo Fischer

Thành Viên HĐQT
Công ty TNHH Interfracht Overseas Thụy Sỹ


heimo.fischer@interfrachtvietnam.com
   

Hong Do

Đại Điện Pháp Lý


hong.do@interfrachtvietnam.com

+84 905 171 217
 
 
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Cecile Pastor

Trưởng Phòng
Kinh Doanh


cecile.pastor@interfrachtvietnam.com

+ 84 902 580 391
 

Phuc Bui

Nhân Viên
Kinh Doanh


sales01@interfrachtvietnam.com

+84 906 959 624
 

Peter Nguyen

Nhân Viên
Kinh Doanh


sales02@interfrachtvietnam.com

+84 983 993 615
 

Thanh Nhut

Nhân Viên
Kinh Doanh


sales03@interfrachtvietnam.com

+84 911 090 278
 
 
Phòng Nghiệp vụ
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Phuong Bui

Hàng Xuất Nhập
 
phuong.bui@interfrachtvietnam.com
   

Nga Vo

Hàng Xuất, Air
 
nga.vo@interfrachtvietnam.com
   

Quan Ha

Hàng Xuất Nhập
 
kiera.ha@interfrachtvietnam.com
   

Emily Truong

Hàng Xuất Nhập
 
emily.truong@interfrachtvietnam.com
   
 
Phòng Kế toán & Quản trị
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Trinh Cao

Trưởng Phòng Kế Toán


trinh.cao@interfrachtvietnam.com
   
 
Phòng IT
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Van Do

Hỗ Trợ Kỹ Thuật


itsupport@interfrachtvietnam.com

+1 236 888 6272
 
 
Bộ Phận Giao Nhận
  Tên Chức Vụ   Email Mobile  

Cao Pham

Chuyên Viên Thủ Tục HQ

 

cao.pham@interfrachtvietnam.com

+84 919000359