12th Floor, 39B Truong Son Str.,Tan Binh Dist., HCMC,Vietnam
+84 8 3848 85 91/92
+84 8 3848 85 71

WAREHOUSE & DISTRIBUTION

Công ty TNHH Interfracht Overseas Vietnam có khả năng di chuyển, lưu trữ, xử lý và cung cấp hàng hóa cho khách hàng khắp nơi trên toàn thế giới.

Chúng tôi sử dụng các khả năng cung ứng hậu cần, các nguồn lực được đào tao chuyên nghiệp và các hoạt động toàn cầu của chúng tôi để tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn. Chúng tôi giúp đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường, tính toán chi phí hiệu quả, và đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng của bạn.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tạo ra các quy trình và dịch vụ tốt hơn, giảm chi phí và vận chuyển hàng hóa của bạn tới tất cả mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ giúp bạn luôn có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hầu cần cho tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt.

Our Value
  • Door to Door
  • Third party shipping
  • Temperature controlled shipping
  • Hazardous goods transportation
  • Customs clearance & Expert advise on customs formalities worldwide
  • Processing transit shipments
  • Export Packing and labelling
  • Transport Insurance