12th Floor, 39B Truong Son Str.,Tan Binh Dist., HCMC,Vietnam
+84 8 3848 85 91/92
+84 8 3848 85 71

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ & ĐƯỜNG TÀU HỎA

Cách tốt nhất để các chuyến hàng của bạn đến được nơi cần đến.

Vận chuyển bằng đường bộ, tàu hỏa hay đường thủy – Hàng hóa có thể được vận chuyển đến nơi bằng nhiều cách.Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn giải pháp đúng nhất để vận chuyển hàng hóa của bạn.Các yếu tố để lựa chọn tuyến đường và phương thức vận chuyển tốt nhất phụ thuộc vào sự linh hoạt, chi phí và khối lượng vận chuyển.

Các Tùy Chọn Vận Chuyển:
  • Giao nhận tận nơi.
  • Chuyển hàng cho bên thứ ba.
  • Các dịch vụ giao nhận các lô hàng cần có điều hòa nhiệt độ.
  • Các dịch vụ giao nhận hàng hóa nguy hiểm.
  • Các dịch vụ khai báo Hải Quan và tư vấn chuyên nghiệp về thủ tục hải quan trên toàn thế giới.
  • Xử lý các lô hàng đang trên đường chuyển tiếp.
  • Các dịch vụ đóng gói và dán nhãn hàng hóa xuất khẩu.
  • Các dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.