NHÂN VIÊN
chi Hong-ok
Hong Do
Director
+84 905 171 217
thu
Thu Tran
Chief Accountant
Screen Shot 2022-03-23 at 11.06.35 AM
Duc Do
Technology Adviser
LOAN-ok
Emily Truong
Operation Supervisor
QUAN-ok
Quan Ha
Export/Import
DUNG
Chau Tran
Payment Accountant
nhut
Eva Dang
Export/Import
Tuan-ok
Tuan Truong
Customs Clearance Specialist
+84 091 666 7048
Trang-Bui-ok
Trang Bui
Payment Accountant
HELEN-ok
Helen Le
Sales Supervisor
+84 909 381039
IMG_4004
Tan Pham
Sales Executive
Chọn chúng tôi?

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng là điều quan trọng nhất đối với công ty chúng tôi. Công ty TNHH Interfracht Overseas Vietnam là công ty 100% được định hướng bởi khách hàng, chúng tôi có khả năng sử dụng bất cứ hãng tàu, bất cứ hãng hàng không nào hoặc bất cứ các dịch vụ nào mà khách hàng thích sử dụng.

Drop us a couple of lines